Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 02 ngày 07-08/01/2023 theo hình thức trực tiếp tại Hội trường B1, Trường Đại học Điện lực với hơn 120 cán bộ giảng viên, viên chức đại diện các phòng, ban và khoa tham dự.

PGS.TS. Đinh Văn Châu - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu khai mạc Hội nghị 

Khai mạc Hội nghị tập huấn, PGS.TS Đinh Văn Châu - Phó Bí thư Đảng uỷ, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu: Trong những năm qua, Nhà trường đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục và coi đây là “yếu tố sống còn” để nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm với người học, các bên liên quan và cộng đồng xã hội. Bởi trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, chất lượng đào tạo đóng vai trò vô cùng quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, đồng thời quá trình đảm bảo chất lượng là một quá trình liên tục đòi hỏi mỗi thầy giáo, cô giáo phải không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực đảm bảo chất lượng đào tạo.

PGS.TS Đinh Văn Châu nhấn mạnh: Đây là cơ hội tốt để các thầy cô tiếp cận với những kiến thức, kinh nghiệm trong việc đảm bảo chất lượng cũng như kiểm định chất lượng giáo dục, qua đó áp dụng vào các công việc đảm bảo chất lượng trong quá trình công tác.

TS. Trần Hữu Lượng - Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN đã chia sẻ về quan điểm tiếp cận bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (Ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT- BGDĐT). Trong 02 ngày tập huấn, các học viên được giới thiệu về 08 chuyên đề cùng với việc thực hành tiếp cận ngay trong buổi tập huấn. Những chuyên đề này được lựa chọn trên cơ sở ý kiến khảo sát các cơ sở giáo dục đại học và cán bộ làm công tác bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bô Giáo dục và Đào tạo. TS. Trần Hữu Lượng đề nghị, các cán bộ tham gia tập huấn trao đổi với các báo cáo viên về những chuyên đề đã được tiếp cận và những nội dung được trình bày trong đợt tập huấn này.

TS. Trần Hữu Lượng - Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN đã chia sẻ về quan điểm tiếp cận bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

Lớp tập huấn được chia thành các nhóm thảo luận sôi nổi theo các chuyên đề, đưa ra những ý kiến về thực trạng, khó khăn trong quá trình triển khai tự đánh giá Trường để phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong 02 ngày tập huấn liên tiếp, các cán bộ giảng viên, viên chức Trường Đại học Điện lực đã tham gia đầy đủ, tích cực đồng thời có được những thông tin và trải nghiệm, chia sẻ hữu ích, tiếp cận những kiến thức vô cùng thiết thực về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Chia sẻ: