• 1
  • 2
  • 3

THÔNG BÁO, TIN TỨC

Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực Tiếng Anh trình độ tương đương B1,B2 đợt thi ngày 13,14 tháng 7 năm 2023

Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực Tiếng Anh trình độ tương đương B1,B2 đợt thi ngày 13,14 tháng 7 năm 2023

06/07/2023 Xem chi tiết
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chu kỳ 2 Trường Đại học Điện lực

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chu kỳ 2 Trường Đại học Điện lực

26/06/2023 Xem chi tiết
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chu kỳ 2 Trường Đại học Điện lực

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chu kỳ 2 Trường Đại học Điện lực

21/06/2023 Xem chi tiết
Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 Trường Đại học Điện lực

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 Trường Đại học Điện lực

20/06/2023 Xem chi tiết
Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo...

09/01/2023 Xem chi tiết
Tập huấn bồi dưỡng về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Tập huấn bồi dưỡng về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

05/01/2023 Xem chi tiết

VĂN BẢN QUẢN LÝ