Trường Đại học Điện lực đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Trường Đại học Điện lực đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

05/01/2023 Xem chi tiết
Trường Đại học Điện lực bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 06 Chương trình đào tạo

Trường Đại học Điện lực bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 06 Chương trình đào tạo

05/01/2023 Xem chi tiết
Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 06 chương trình đào tạo trình độ Đại học

Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 06 chương trình đào tạo trình độ Đại học

05/01/2023 Xem chi tiết
Trường Đại học Điện lực ký kết biên bản khảo sát sơ bộ 06 chương trình đào tạo đại học

Trường Đại học Điện lực ký kết biên bản khảo sát sơ bộ 06 chương trình đào tạo đại học

05/01/2023 Xem chi tiết