Kết quả KĐCL

Kết quả Kiểm định chất lượng của Trường Đại học Điện lực

STT Nội dung Ghi chú
1 Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Điện lực 2013-2017 Link Download
2 Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử Link Download
3 Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông Link Download
4 Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT ngành Kế toán Link Download
5 Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT ngành Quản trị kinh doanh Link Download
6 Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT ngành Quản lý công nghiệp Link Download
7 Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT ngành Tài chính - Ngân hàng Link Download