Mạng lưới ĐBCL

Mạng lưới ĐBCL

STT Nội dung Ghi chú
1 Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng Link Download
2 Quyết định thành lập HĐ ĐBCL trường ĐHĐL Link Download
3 Quy định tổ chức và vận hành mạng lưới ĐBCL bên trong Link Download
4 Quyết định thành lập Tổ ĐBCL tại các đơn vị Link Download
5 Thành lập Ban thư ký HĐ ĐBCL Link Download
6 Quy định hoạt động quản lý thông tin ĐBCL Link Download
7 Quyết định ban hành chính sách bảo mật HTTT ĐBCL Link Download